מהימנות עובדיםמבדקי מהימנות עובדים

ניסיוננו הרב בתחום חקירות גניבות/מעילות ע"י עובדים ומנהלים מלמד כי במרבית המקרים היו למעורבים סימנים מקדימים למעורבותם האפשרית בפלילים (עבר פלילי, גניבות במקומות עבודה קודמים, הסתבכויות כלכליות, הימורים, היעדר מוסר ונורמות).
חשיפתם המוקדמת של אלה, הייתה גורמת לאי קבלתם לעבודה, ובכך מונעת את מעורבותם בגניבות ואת הנזקים שנגרמו לחברה כתוצאה ממעשיהם.
קיימים הבדלים ניכרים בהתרחשות מעשים פלילים ע"י עובדים, בין חברות המבצעות הליך מקצועי ונכון של מבדקי מהימנות עובדים, לבין אלה שאינן מבצעות אותו.


בדיקות תקופתיות

אמינותו של עובד עלולה להיות מושפעת מנסיבות החיים. רבים מבין העובדים שהיו מעורבים בגניבות/מעילות במקום עבודתם, חלקם עובדים ותיקים, חלקם אף מוערכים ומצטיינים, שהנסיבות השונות הביאו אותם לסטות מדרך הישר. בדיקות מהימנות עובדים תקופתיות מאפשרות חשיפה מוקדמת של גניבות/מעילות, ומהוות הרתעה לעובדים על ידי חוקר פרטי.