WAD-NEW-LOGO.png
​​​​​​​​משר​​​​​​​דנו ​​​​עוסק בתחום החקירות הפרטיות על כל גווניהם, תוך התמחות בחקירות כלכליות ומסחריות​.​​
המשרד ממוקם במרכז הארץ, המשרד פועל מכח החוק ובעל רשיון מתאים ממשרד המשפטים. ​
במשרדנו מועסקים חוקרים ומתמחים בעלי רשיון ​​​​​​​​​​לעיסוק בחקירות פרטיות וזאת עפ"י חוק.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

פרופיל החברה


משרד החקירות "חרמון חקירות" הנו משרד חקירות מקצועי המתמחה בביצוע חקירות פרטיות ובעיקר חקירות כלכליות. הקשר בין הלקוח לחוקר הוא ישיר, אישי ובלתי אמצעי במהלך ובתום החקירה.


"חרמון-חקירות" חברה בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל ומקפידה לפעול על פי חוק בלבד.
בין לקוחות המשרד נמנים משרדי עורכי הדין בתחום הנזיקין, השמאים, גופים פרטיים וציבוריים רבים, כולל חברות מסחריות, בנקים, חברות כרטיסי האשראי, חברות להשכרת רכב, מפעלים ועסקים פרטיים בארץ ובחו"ל.
המשרד חבר בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל והתאחדות הבלשים הבינלאומית.

התמחויות ופעילויות​:

• חקירות פליליות וכלכליות.
חקירות יכולת לאיתור חייבים ורכוש; אספקת מידע עסקי ומידע על חוסן פיננסי של אנשים פרטיים וחברות בזמן אמת; ייעוץ במניעת ריגול תעשייתי. חשיפת האזנות סתר ומניעתן. מעקבים ותצפיות. חקירות סמויות, הפעלת סוכנות/ים.
חקירות לבחינת מהימנות עובדים, טוהר מידות וניקיון כפיים:
בחינת מהימנות עובדים; סיוע במיון ואבחון עובדים חדשים או קיימים, בהיבט של המהימנות מול הסיכון בהעסקתם וביצוע בדיקות מהימנות שוטפות וסדירות; שילוב  של ראיון, מבחני יושר, בדיקת עבר תעסוקתי ובדיקת פוליגרף. תפירת "חליפת מהימנות" לכל לקוח בהתאם למגוון סוגי התפקידים והעובדים בארגון.
  • חקירות לאיתור גניבות ומעילות ממקומות עבודה; חקירות סמויות וגלויות לחשיפת מעילות וגניבות על ידי גורמי פנים (עובדים) וחוץ. במשרדנו מועסקים אנשי תשאול בעלי ניסיון של עשרות שנים בתחקורים, תשאולים וקבלת הודאות. 
     
• חקירות מחשב.
תיעוד מידע אודות משתמשים בלתי מורשים ומעקב אחר פעילותם במחשבי החברה, ניתוח הראיות, שחזור מידע מחוק, פריצת סיסמאות של קבצים ומערכות הפעלה וייעוץ מקצועי בכל הכרוך בהגנה על תחום המחשוב בארגון.

 
• שירותי מידענות למערך החקירות של החברה וכשירות ללקוחות חיצוניים.
מחלקת המידענות כוללת "ציידי מידע" המיומנים באיתור מידע נקודתי. למחלקה נגישות לארכיונים ומאגרי מידע שונים וקשר עם עמיתים בתחום זה בעולם.

 

• בדיקות פוליגרף.
במשרדנו בודקי פוליגרף מהמנוסים ביותר.
בדיקות הפוליגרף מבוצעות במכון פוליגרף או בבית העסק עפ"י דרישת הלקוח.

 

 

אמצעים ומבצעים
נתח ניכר של הפעילות בתחום המבצעי-טכני, מתבצע על ידי מחלקת המעקבים, המצוידת במיטב הציוד הטכנולוגי, ומתמחה בהתקנה והתאמה של מצלמות נסתרות וגלויות.
החוקרים ביחידה המבצעית מצוידים בכל אמצעי החקירה הנדרשים, כולל ציוד טכנולוגי מהשורה הראשונה, המאפשר ביצוע מעקבים  ביום ובלילה, צילום גלוי וסמוי מטווחים קרובים ורחוקים והסרטות במצלמות וידיאו גלויות וסמויות.
למשרדנו קשרים משרדי חקירות  נוספים בארץ ובחו"ל בעזרתם משלב ידיים לצורך איסוף מידע מהימן אודות הנחקרים, החברות שבבעלותם או קשריהם מעבר לים.